Vertigo Doktorları - Vertigo Uzmanı - Vertigo Tedavisi

Vertigo Doktorları - Vertigo Uzmanı - Vertigo Tedavisi

En iyi 10 Vertigo Doktorları - Vertigo Uzmanı - Vertigo Tedavisi Hizmeti Veren Üyeler
Doç Dr Hayriye Karabulut Kimdir ? Hasta Yorumları İncele ve Online Randevu Alın

Doç Dr Hayriye Karabulut Kimdir ? Hasta Yorumları İncele ve Online Randevu Alın

Uzmanlık Alanları / Vertigo Doktorları - Vertigo Uzmanı - Vertigo Tedavisi

Doç. Dr. Hayriye KARABULUT VERTİGO DOKTORU Doç. Dr. Hayriye KARABULUT, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1998 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapmış ve 2004 yılında Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmuştur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanlığını tamamlamıştır. 2010 yılında KBB alanında Doçent ünvanını almıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında, 2004-2007 yılları arası Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde, 2007-2012 yılları arası Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde, 2013-2014 yılları arası Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde, 2014-2016 yılları arası Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev almıştır. Doç. Dr. Hayriye KARABULUT, 2012-2014 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal işitme Taraması Türkiye Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2013 yılında Tıbbi Genetik Doktora programına başlamıştır. Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi), Türk İşaret Dili Sertifikalarına sahiptir. Halen kendi muayenehanesi’nde hastalarına hizmet vermektedir. Vertigo Nedir? Nasıl Oluşur: Vertigo, günlük pratikte hekimlerin çok sık karşılaştığı bir semptomdur. Prevalansı genç erişkinlerde %1.8 ve yaşlı hastalarda %30’dan fazla olarak tahmin edilmektedir. Amerika’daki 65 yaş üstü hasta başvurularının %13-38’i vertigo sebebiyle olduğu bildirilmektedir. Hastalar, kendilerinin sabit durduğunu ve çevrenin döndüğünü veya tam tersine çevrenin sabit olduğunu ve kendilerinin döndüğünü ifade ederler. Vakaların birçoğu iyi huylu olup sıklıkla kendi kendini sınırlar. Vertigo mortalite riskini artırmaz ancak hastaların yaşam kalitesini ileri derecede bozabilir. Vertigo periferik ve santral nedenlere bağlı olarak görülebilir. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV), Meniere Hastalığı (MH), vestibüler nörit en yaygın görülen periferik vertigo sebepleridir. Bunun yanı sıra serebellumu ve beyin sapını etkileyen fokal iskemi, demiyelizan hastalıklar, yer kaplayıcı beyin lezyonları ve doğumsal beyin sapı anomalileri gibi santral patolojiler de vertigo sebebi olabilmektedir. Migren, üzerinde sıkça durulan, periferik ve santral mekanizmaları tam olarak ortaya konulamayan, sık bir vertigo sebebidir. Bu hastalıklar arasında başlangıç yaşı, atak süreleri, eşlik eden semptomlar ve hastalığı tetikleyici sebepler değerlendirilmelidir. Pozisyonel testler santral ve periferik vertigo ayrımında önemlidir. Son yıllarda vertigonun ailesel olarak görülmesi ilgiyi genetik üzerine taşımıştır. Bundan dolayı vertigolu hastalar değerlendirilirken aile anamnezi daha fazla önem kazanmıştır. Vertigonun genetik sebepleri; izole tekrarlayıcı vertigo, işitme kaybı ile birlikte tekrarlayıcı vertigo ve santral hastalıklarla beraber görülen vertigo olarak 3 formda karşımıza çıkmaktadır. Vertigo Tedavi Yöntemleri: Kronik vestibüler bozukluklarının çoğunda farmakolojik ve cerrahi ile iyileşmelerin sınırlı olduğu bildirilmiştir. Vestibüler supresyonda,bulantı gibi semptomların tedavisinde veya belirli hastalıklarda enfeksiyonun kontrolü olarak ilaç tedavisi verilir.Cerrahi, vestibüler bozukluğu olan hastaların kontrolünde sınırlı bir role sahiptir ve periferik fonksiyonlarında dalgalı epizod semptomların görüldüğü hastalarda son çare olarak kullanılır Bu tür hastalarda, labirinektomi gibi vestibüler sistemin devre dışı bırakıldığı veya vestibüler sinyal girişinin kesildiği vestibüler sinir kesiti gibi cerrahi prosedürler uygulanabilinir. Böylece dalgalanma gösteren vestibüler fonksiyon ile sabit vestibüler eksiklik yerdeğiştirilir.Ayrıca cerrahi perilenfatik fistül tamiri veya akustik nöronom gibi bazı özel durumlarda rol oynar. Vestibüler rehabilitasyonun vestibüler bozukluğu olan hastaların tedavi ve kontrolünde kullanılmasında ilgi çekici artış vardır. Vestibüler rehabilitasyon; vestibüler patolojide maksimum merkezi sinir sistemi kompanzasyonu hedefiyle başlayan egzersiz temelli bir yaklaşımdır. Merkezi sinir sistemini tartışmanın zor olduğu bir hiyeraşide orjinal protokoller Cooksey ve Cawthorne tarafından grup aktivitelerinde kullanıldı. Son zamanlarda vestibüler rehabilitasyon donanımlarında ek olarak özel componentler tanımlanmıştır, bunların herbiri fizyolojik ve davranışsal farklılıklar aşagıda özetlenmiştir Kompanzasyon yanıtları(pozisyonel veya hareketle uyarılmış semptomlar için); vestibüler nükleus içindeki tonik aktivitenin yeniden dengelenmesine, tekrarlayan uyarılara verilen cevabın azalması veya kullanılan harekete alışmaya ve merkezi sinir sisteminin doğal plastisitesine dayalıdır. Bu yöntem sıkça alışkanlık (habitasyon) olarak adlandırılmasına rağmen fizyolojik sinaptik habitasyon yanıtındansa noroplastik process yada daha çok bir kompansatördür. Adaptasyon, vestibülo-oküler reflex kazancını düzeltmek ve hataları azaltmak için gözün veya başın provokatör hareketleri ve tekrarlayan kullanılarak, vizüel-vestibüler etkileşimi için (bakış stabilizasyonu) ve baş-göz koordinasyonu sağlamasıdır. Yerine koyma (Substitution), kompansatör kullanılması ve kuvvetlendirilmesinin aksine bozuk vestibüler girdileri etki altına almak için vizüel veye somatosensör gibi duyusal girdilerin tek yada birlikte kullanılmasıdır. Postür kontrol egzersizleri, düşüş önlemleri, rahatlama egzersizleri,kondisyon egzersizleri ve fonksiyonel mesleki eğitim; hareket yeteneğini yükseltmek ve hareket tutumunu değiştirmek için öğrenilen motor prensiplere dayalıdır. Ek olarak, BPPV gibi vestibüler bozukluklarda özel tanılı grupları için, tüm vestibüler rehabilitasyon proğramı içinde birleşik olabilen reposizyon manevraları vardır. Bu manevralar (kanal repozisyon manevraları,Epley Semont gibi) hastalar üzerinde uygulanır ve vestibuler kalıntıların yöndeğiştirmesi mekanik bir mantığa dayandırılır.Bu incelemenin odağında böyle yöntemler yoktur. Özetle; değişen etyolojilerde vestibüler bozukluğun semptom ve işaretleri, sık sık görülür,kalıcıdır ve yetmezlik vardır. Olası patolojilerin arasında ayırıcı tanı, nedeni bilinmeyen tek taraflı vestibülopatoloji kabul edilen hastalarla çoğu kez zordur.Vestibüler rehabilitasyon meydana gelen yetersizlikleri azaltmak için gelişen bir metoddur ve ağırlıkla kontrol temelli olduğuna inanılır(İyileştirici değil). Ayrıca,paket ve reçete olarak araştırıcı,kurtarıcı eğilimi olan vestibüler rehabilitasyon spesifik bir tanıdansa semptomların varlığında tanılanır. Seviyenin incelenmesi sistematik değildir, vestibüler rehabilitasyonun bulgu niteliği tek taraflı vestibüler yetmezlik için BPPVnin repozisyon manevrası dışında tarihe geçmiştir. Vertigo (Baş Dönmesi) Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi - vertigo - vertigo uzmanı - vertigo doktoru ankara

Hizmet verebilceği yerler : Adıyaman Ankara Antalya İstanbul İzmir Konya Tüm Şehirler/Tüm Şehirler

Üyelik Başlangıcı : 11.06.2022

Vertigo Doktorları - Vertigo Uzmanı - Vertigo Tedavisi